Resurs 11.png
 

Fullskaliga gestaltningsförslag.

Gestaltningsförslag

 

När du anlitar oss för en komplett design av din trädgård tar vi fram ett designförslag som innehåller gestaltnings- och anläggningsplaner som  tydligt visar den nya designen. Vi och inkluderar alltid materialval, växtval och enklare belysningsskisser.

3D ritningar

Ett bra komplement till de standarddokument som alltid ingår i förslaget är 3D-ritningar. Vi producerar konceptbilder av hur din trädgård kan se ut efter några växtsäsonger. Från dessa bilder får både du och anläggaren en tydlig bild av hur designen är tänkt.

Planteringsplan

 

När din trädgård eller ditt vegetationsområde har lagts ut kan vi hjälpa till att utveckla ett växtförslag som är anpassat till det specifika området. Här tar vi fram ett komplett växtförslag med tillhörande planeringsplan och växtlista inklusive arter, sort,   c/c-avstånd, antal och storlekskvaliteter.