Projekt  | Garden by Block

Romantisk trädgård

Mitt på Lidingö ligger en numera romantisk trädgård där ritningarna följdes till punkt och pricka!

Efter försenade stenleveranser och tungt planteringsarbete stod trädgården klar 2020. Häckar av bok, klot av buxbom och stendetaljer i granit skapades den romantiska och rofyllda trädgården som efterfrågades!

Projekt | Garden by Block
Projekt | Garden by Block
Projekt | Garden by Block
Projekt | Garden by Block
Projekt | Garden by Block
Projekt | Garden by Block
Projekt | Garden by Block
Projekt | Garden by Block
Projekt | Garden by Block