Projekt

Garden by block Trädgårdsdesignstudio

SOLSIDAN

En ny avstyckad tomt med begränsningar i detaljplanen. Här var huvudtemat ”bevarande av befintlig natur”. Vi sparade så många träd som möjligt och återställde grönytorna med stora kvaliteter av träd och buskar av skogskaraktär och som gynnar djurlivet samt stora ytor av färdiga skogsmattor. I uppdraget ingick även en skiss på nytt glashus som placerades längre upp bland träden.

SALTSJÖ-BOO NORRA

En avlång, stor tomt med nytt hus. Tomten ligger längst med en klippvägg som vackert leder en från boningshuset upp mot växthus och hönsgård. Hela poolområdet gjutes i betong där trappor tar ner nivåskillnaderna och mjukar upp platsen. Pooltäckning av utskjutande svartmålade trädäck.

GLADÖ KVARN ÖSTRA

En trädgård som påminner om vildmarken. Denna trädgård är liten och ligger nära inpå boningshuset som med sina stora fönster bjuder in till den kringliggande naturen. Detta tog vi i beaktning i skapandet och skapade stora vistelseytor med plats för umgänge och fritid.

LIDINGÖ NORRA

En liten trädgård med stora ambitioner. Kunden önskade pool och uppgraderade vistelseytor. Då boningshuset var iögonfallande försökte vi hålla nere intrycken med sparsmakade lågmälda materialval, färger och former.

STRÄNGNÄS

En helt ny tomt skulle skapas. Huset är av ladhuskaraktär med en tydlig stil som vi återspeglade i trädgården. Färgskalan, materialval med trä och kalksten, växtval med gräs och lågmälda perenner skulle lyfta och samspela boningshuset för att få det att landa på platsen.

GLADÖ KVARN VÄSTRA

Helt ny tomt på tidigare skogstomt i ett sommarstugeområde. Husets karaktär återspeglades i trädgården med uttrycksfulla materialval på så väl mark som räcken och spaljéer.