En vacker atriumgård till Svenska Kyrkan | Garden by Block

En vacker atriumgård med en omslutande arkitektonisk pärla

Vi fick möjligheten att designa om den lilla atriumgården till Svenska Kyrkan i Fruängen, Stockholm.

En yta där man satsat på att dagvatten och regnvatten tas om hand på ett vackert sätt. Däremot hade grönytorna runt omkring förfallit fullständigt och hela platsen krävde därför en make over.

En vacker atriumgård till Svenska Kyrkan | Garden by Block

Vi behöll det stora massiva stenen i mitten som fungerar som en vattenspegel. Och vi utgick ifrån de behov som fanns och kyrkans verksamhet. Större ytor för rekreation och eftertanke. Natursten, i form av granit och kalksten i olika utförande fick samsas på ytorna. Skuggväxter och japanska lönnar mjukade upp den annars strikta miljön.

En vacker atriumgård till Svenska Kyrkan | Garden by Block
En vacker atriumgård till Svenska Kyrkan | Garden by Block
En vacker atriumgård till Svenska Kyrkan | Garden by Block
En vacker atriumgård till Svenska Kyrkan | Garden by Block
En vacker atriumgård till Svenska Kyrkan | Garden by Block
En vacker atriumgård till Svenska Kyrkan | Garden by Block